English Tiếng Việt
9 Chiến lược nội dung Marketing nhằm tăng lượng traffic lên 300% trên các trang web thương mại điện tử.

1.    Hiểu được chiến lược nội dung tốt có nghĩa là gì và Xây dựng kế hoạch đó để thực hiện như thế nào.

2.    Viết bài báo đủ dài và chất lượng, thông tin phải rõ ràng có giá trị đối với người đọc.

3.    Tạo nội dung hình ảnh đối với các nội dung marketing.

4.    Học các bài học cơ bản từ các bài viết thực tế có chất lượng tốt sau đó đo lường theo dõi và tối ưu.

5.    Chuyên gia tối ưu SEO trong thực tế để giúp Google tìm kiếm các dịch vụ nội dung của công ty trong việc tìm kiếm trang đầu tiên.

6.    Tạo một chiến lược ảnh hưởng  thích hợp để giúp phổ biến, thúc đẩy và khuếch đại khả năng tìm kiếm nội dung.

7.    Tập trung vào các bài báo chất lượng: chọn nội dung có độ tương tác cao, các bài rễ nhớ hay hơn các bài viết khác.

8.    Sử dụng các trích dẫn và cảm xúc để châm ngòi cho cuộc trao đổi xung quanhcác sản phẩm số.

9.    Tạo lịch nội dung, kế hoạch xuất bản và đưa ra các style hướng dẫn viết bài và đính nó vào.