English Tiếng Việt
Đo lường mục tiêu Marketing có hiệu quả ?

Việc đo lường có thể dựa trên:

- Các tương tác trên mạng xã hội (like/share/comment/followers/…)

- Survey (phiếu đánh giá) Online/Offline

- Email cảm nhận cá nhân

- Rating (Chấm điểm)

- Bình luận (người quan tâm)

- Traffic (nguồn lưu lượng truy cập ngày/tháng)

- Doanh thu (Sales)


Việc đo lường mục tiêu (hiệu quả) sẽ giúp bạn định hình được những gì mình đã làm có hiệu quả tới đâu, từ đó có những tùy chỉnh, đánh giá hợp lý cho những mục tiêu sau này.Ví dụ:

- Tăng Followers Facebook: Tăng hơn 400.

- Tăng Subcrides Email Website: Tăng hơn 150.

- Tăng Traffic truy cập Website: Mỗi ngày trung bình bài viết nhận được 100 vistors, tổng cộng đã nhận được hơn 5200 vistors.

- Thêm nhiều cơ hội hợp tác ngành đào tạo / tư vấn: 12 doanh nghiệp và trung tâm đào tạo đã liên hệ hợp tác làm việc, và mời làm diễn giả mảng SEO.

- Bình luận: 17 comments trên trang chính, tất cả đều là phản hồi tốt.


- Trang tin điện tử: 5 trang tin điện tử chuyên ngành đăng lại và rất nhiều blog cá nhân có sử dụng.

Như vậy việc xác định mục tiêu, và đo lường mục tiêu là cần thiết, và phải đi liền với nhau.

"ADVMEDIA"