English Tiếng Việt
Ứng dụng Tool Marketing để có hơn 120k follow trong 2 năm

I. TƯ DUY HỢP LÝ


1. Tăng follow là để trao giá trị lớn hơn cho nhiều người cùng một lúc.


2. Tăng follow là để bạn phục vụ khách hàng bạn tốt hơn.


3. Tăng follow là để tăng tương tác, gia tăng mối quan hệ với khách hàng của bạn.


4. Tăng follow để giảm chi phí marketing, quảng cáo

 

II. NỀN TẢNG KỸ THUẤT SỐ (6 cách hiệu quả)


1.      Chia sẻ như chuyên gia


2.      Nhờ người cùng têp khách hàng giới thiệu, quà tặng, kể câu chuyện.          


3.      Tạo hệ thống lưỡng kênh nhất thể: Fb-Fanpage-Ads-Fb-Flows


4.      Tạo ra nhiều group hoặc tham gia nhiều group có khách hàng tiềm năng của bạn.


5.      Livetream


6.      Tạo nghị luận xã hội


 


III. SỬ DỤNG CÁC TOOL MARKETING THÀNH THẠO


1. Bạn cần bảo mật 2 lớp facebook cá nhân của bạn để đảm bảo an toàn. Hãy google với từ khóa “cách bảo mật 2 lớp facebook” trước khi tiến hành các hoạt động ở bước 2


2. Bạn cần cài đặt lại chế độ cho theo dõi trên facebook cá nhân của bạn. Hãy google với từ khóa “cách mở chế độ theo dõi facebook” bạn sẽ biết cách làm. Đơn giản đúng không nào?


3. Bạn cần có những công cụ để tạo nội dung như máy quay, máy ảnh, máy tính để thiết kế video hay nội dung hay.


4. Bạn cần sử dụng thêm hệ thống email marekting, youtube, blog cá nhân và các website quảng bá khác sau đó cho các kênh liên kết chéo với nhau thành một mạng lưới vững chắc.


5. Các Tool Marketing bao gồm:


 


1.Instagram messenger
2.Linkedin marketing
3.iBusiness promoter
4.sms marketing tool
5.Multi messenger
6.Facebook Marketing tool
7.Facebook auto group poster and data extractor
8.Facebook auto commenter
9.Facebook multi messenger
10.Facebook Automatic Groups Joiner
11.Facebook auto responder
12.Facebook friend adder
13.Twitter auto tweet
14.Twitter auto liker
15.Twitter follower software
16.Twitter marketing software
18.Instagram extractor
19.Instagram Auto followers
20 Whatsapp marketing software
21. whatsapp sender software
22.whatsapp bulk sms software
23. whatsapp messenger plus
24.whatsapp extractor
24.whatsapp multi groups
25.Google maps hunter
26.Email marketing tools
27.Istagram marketing tools
28.Seo tools
29.Google maps seo tool
30.seo power suite
31.Social media marketing tools
32.Youtube marketing softtware