English Tiếng Việt
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỪ INTERNET MARKETING

BÍ QUYẾT 1 ĐỊNH VỊ BẢN THÂN BẠN SẼ LÀ AI TRONG MẮT CỘNG ĐỒNG


- Bn slà ai trong 3 năm ti?


- Bn đam mê, nhit huyết vi lĩnh vc nào nht?


- Bn mun to ra giá trgì cho cng đồng?


- Bn gii lĩnh vc nào nht?


 


BÍ QUYẾT 2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN


‐ Khách hàng mục tiêu bạn muốn phục vụ là ai? Bán gì,  bán cho ai?


‐ Bạn muốn trở thành chuyên gia về lĩnh vực gì? Người giỏi nhất!


‐ Bạn kinh doanh lĩnh vực gì?  Sản phẩm, dịch vụ đặc biệt của riêng bạn.


 

BÍ QUYẾT 3 KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU CHO BẠN


BẠN HÃY TRẢ LỜI CÂU HI SAU:


-Slogan ca bn là gì?  Giá trbn mun đem li cho cng đồng .


-Hình nh ca bn trong mt cng đồng là gì ? (Thay đổi cái nhìn cũ kĩ và bt đầu vi nhng


hình nh mi sáng to hơn, tươi trhơn, thành công hơn,) .


-Câu chuyn thương hiu ca bn là gì ?


-Câu chuyn sgiúp truyn động lc  cho mi người.


Ni dung chủ đạo bn mun chia slà gì ? Hhc được gì tbn


 

BÍ QUYẾT 4 MARKETING THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN BẰNG INTERNET


- Blog riêng: Nơi bạn chia sẻ thông tin, Hình ảnh, Khả năng chuyên môn của mình.


- Fcebook: là kên hiệu quả trong việc kết nối bạn bè và tạo công đồng.


- Youtube: Kênh truyền thông hiệu quả để tạo độ phủ.


- Công cụ khác như SLIDESHARE, PINTEREST, GOOGLE


 

BÍ QUYẾT 5 TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ THÂN THIẾT


 

-Tìm người ảnh hưởng, Chia snhng điu bn biết, kết ni vi cng đồng


-Tham gia công đồng, Tham gia các skin để kết ni và tchc các bui offline ca riêng bn trong cng đồng fans


-Tạo ra các Sự kiện Offline


-Tìm người thầy Theo hc nhng chuyên gia gii nht trong lĩnh vc bn mun phát trin và to mi quan hvi h.


 

BÍ QUYẾT 6 XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI POST


-Tạo ra các bài viết có nội dung hay có ích cho mọi người .


-Viết thật nhiều vê chuyên môn của bạn.


-Viết về các trải nghiệm của bản thân .


-Đọc sách để nâng cao thư viện từ ngữ của riêng bạn


 

BÍ QUYẾT 7 GIÚP ĐỠ, LẮNG NGHE VÀ THEO DÕI THÔNG TIN TRÊN INTERNET


-Hãy tương tác vi các fan thường xuyên.


-Giúp đỡ và tư vn cho hnhng vn để mà bn biết.


-Lng nghe và ng xmt cách chuyên nghip.


-Theo dõi nhng thông tin mà bn đưa lên internet thông qua các phn hi.


"ADVMEDIA"