English Tiếng Việt
20 Chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng
1. Quảng cáo trên báo

2. Quảng cáo trên tạp chí

3. Quảng cáo trên các bản tin trong ngành

4. Quảng cáo trong các ấn phẩm thương mại

5. Quảng cáo trên truyền hình

6. Quảng cáo trên radio

7. Quảng cáo trong phim

8. Quảng cáo trên các công cụ t.m kiếm

9. Quảng cáo trên Google Adwords

10.Quảng cáo trên website, diễn đàn và chat

11. Quảng cáo trên Những Trang Vàng 12.  Đạt top 10 trong các công cụ t.m kiếm

(sử dụng SEO)

13. Đăng tải các video lên Youtube.com

14. Tạo blog được nhiều người biết đến

15. Dùng mạng xã hội như Facebook..

16. Quảng cáo trên xe buyt

17. Quảng cáo tại trạm chờ xe buyt

18. Quảng cáo trên taxi

19. Quảng cáo trên tàu điện ngầm hoặc trên áp phích của nhà ga

20. Quảng cáo trên các áp phích trong tàu

21. Quảng cáo trên facebook

22. Khách hang giới thiệu

23. BNI

24. Email Marketing

25. Quảng cáo trên các kênh Adxmicro,  Eclick