Brand Identity

Anh Duong Viet Company

Brand identity là những gì khách hàng nhìn nhận (identify) về thương hiệu. Bao gồm name, logo, slogan, brand format, các ứng dụng. (Chính xác thì Brand identity là những cái công ty xây dựng để khách hàng nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp)

Với kinh nghiệm của ADV sẽ mang đến cho Doanh nghiệp Bộ nhận diện thương hiệu đẹp, ấn tượng và hoàn chỉnh nhất.