Event

Anh Duong Viet Company

Event không còn là thuật ngữ quá mới mẻ mà được nhiều người biết đến, dùng trong lời nói hiện nay. Event, làm event là xây dựng các buổi hội nghị, hội thảo, gặp gỡ khách hàng, đối tác, chương trình giao lưu văn nghệ, buổi đào tạo kỹ năng,.. Tất cả những sự việc, hoạt động thu hút số lượng đông người tham gia, quy mô to hay nhỏ đều được gọi là event.