Mobile Marketing

Anh Duong Viet Company

Mobile Marketing như một công cụ mạnh mẽ giúp bạn dành được sự chú ý và quan tâm từ khách hàng, qua các dịch vụ:

SMS Brand Name: Với tình trạng tin nhắn SMS lừa đảo hiện nay thì việc sử dụng SMS BrandName để khẳng định thương hiệu và tạo sự tin tưởng tuyệt đối với khách hàng là một việc hết sức cần thiết.

 App-based Marketing: Chúng tôi thực hiện Google AdMob, hoặc Promoted Post Ads ở Newfeed của Facebook App trên các thiết bị di động để người dùng nhìn thấy quảng cáo một cách tự nhiên nhất.

In-game mobile marketing (Marketing trong game trên mobile): Nếu bạn muốn đưa quảng cáo một cách tự nhiên vào game dưới dạng banner pop-ups, quảng cáo nguyên trang (hình hoặc video) ở các màn hình chờ.