This is an example of a HTML caption with a link

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH- GIÁ TỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Với tất cả những kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Ánh Dương Việt đặt ra tầm nhìn

“Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị cho các khách hàng trong nước và quốc tế tại Việt Nam”

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng

Đối với xã hội

Đối với nội bộ Công ty

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI - GẮN KẾT- SÁNG TẠO- TRUNG THỰC

Để thực hiện Sứ mệnh và đạt được Tầm nhìn của mình, mọi hoạt động của Ánh Dương Việt luôn tuân thủ và xoay quanh những giá trị cốt lõi được đề ra. Sau 3 năm hoạt động, so với ngày đầu, Công ty đã có nhiều bước tiến, sự thay đổi, song những giá trị cốt lõi luôn được giữ vững